ناشناس‌ـانه!

به تبعیت از شیخة‌ـنا پرتقال دیوونه این پست را به سمع و نظر و حضورتان میرسانم! باشد که هر آنچه میخواهد دلتان را بگویید و کسی هم نشناسد و بویی نبرد که شما کسیت‌ـید!

همچنین باید عرض کنم که هرگونه فحش و بد و بیراه، نه تنها آزاد است، بلکه مورد استقبال هم واقع میشود! :)

دستورالعمل:

وارد بخش کامنت شوید! تیک ناشناس را بزنید! تایپ کنید و بر کلید ارسال بکوبید :)


منبع این نوشته : منبع