ال پِردِدُور

کیماس کرزامی سی پاسادو استا پردا تومور
یوگنو تینگو والور دیسکا پارا سیامپره دل دولور
دی ماسیادو پنیر کیسیگاموس اتا پوکراسیا
کوانتیمپو ماس پودره ویویر لا میس مامنتی
نووو نو وایجاس پرسومیندو نو
کیمدرابودو ال کورازون
یونو مکدا ناداماس
سیییی پرفیردا سی ال پرددور
.
و به اوج می رسد...
.
یوپرفیرو دخارته پارتیر کوسرتو پریسیونه
اینو وایجاس پورایی دیکیلدوسریامیس دمی سنتیمنتوس
نوووووو نووو

 

.: فارسیپانیایی شده توسط علی ترین :)

همین ! :)


منبع این نوشته : منبع