«مهران مدیری 3> !!! »

"بنظرت اگه من پول داشتم میومدم هی جلوی مردم بگم بِدَم بِدَم ؟!"

"پسره میاد یه لیوان شیرموز میخره تموم مشکلاتش حل میشه"

 

فقط خواستم بگم مرسی مهرانِ مدیری ! چه میکنه با این دورهمی که دل همه رو برده ... ! حالا بماند که یه بار تموم حقه هامونُ رو کرد و ما رو زیر نگاه چپ چپ و خیره ی Parents ، آب .... !


منبع این نوشته : منبع